2017-09-12 09:21:22

Epäsuoran henkilötiedon löydökset yllättävät GDPR-analyyseissä

Organisaatioiden arvioidessa datansa nykytilaa tietosuoja-asetuksen näkökulmasta runsaat epäsuoran henkilötiedon löydökset tulevat usein yllätyksenä.

Lue lisää

2017-05-02 10:27:17

Ymmärrys MDM:stä kasvaa

MDM on voimakas ajuri prosessien suorituskyvyn parantamisessa ja läpinäkyvyyden saavuttamisessa – juuri sitä mitä tiedonhallinnan investointipäätöksillä tavoitellaan.

Lue lisää

2016-12-20 15:22:37

One Company -ohjelma osana yrityksen kasvustrategiaa

Lue Pekka Kuokan ajatuksista tiedolla johtamisesta erityisesti kansainvälisten yritysostojen yhteydessä.

Lue lisää

2016-09-04 11:00:48

MDM kausivaihteluiden ja liiketoiminnan muutosten keskellä

Kehitysprojektista alkunsa saanut Lemminkäisen perustietojen keskitetty MDM-ratkaisu on vakiinnuttanut kolmessa vuodessa paikkansa päivittäisenä työkaluna.

Lue lisää

2016-08-17 09:34:27

EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa pian kaikkia suomalaisia yrityksiä ja muita organisaatioita

Tietojärjestelmässä oleva henkilötieto ”saastuttaa” hyvin usein ja helposti koko tietojärjestelmän tiedot.

Lue lisää

2016-05-19 09:30:04

Tutkijat kehottavat tulkitsevaan tiedonhallinnan ajattelutapaan

Tietohallinto tarvitsee uusia työkaluja, joilla pystytään hallitsemaan hajaantuvia tietovarantoja.

Lue lisää

2016-01-19 10:05:42

L&T rakentaa digitaalista kyvykkyyttä tietohallinnon johdolla

L&T haluaa olla oman alansa eturintamassa kehittämässä palveluita, jotka tuovat aitoa lisäarvoa asiakkaille. On ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen tietohallinto on valmis kohtaamaan murroksen.

Lue lisää

2015-12-17 16:00:56

MDM monimutkaisen järjestelmäkartan peruskalliona

Monialayritys Lassila & Tikanojan perustiedon hallintaprojektissa tavoiteltiin ja saavutettiin suoria kustannussäästöjä sekä kaupan päälle tiedon laatu parani.

Lue lisää

2015-11-13 15:50:03

Microsoftin ja kumppaneiden tiivis yhteiselo hyödyttää asiakasta

Microsoftin yrityskumppaneiden pitää tuoda visionäärisesti esiin digitalisaation mahdollisuuksia. Tässä tarvitaan sanansaattajia.

Lue lisää

2015-09-29 15:30:36

Knowitin pohjoismainen digiyksikkö yhdistää teknologian ja markkinoinnin osaamisen

Knowitin digiliiketoiminta työllistää monenlaisia osaajia ja kattavan kokonaispalvelun tarjoamisessa luotetaan myös kumppaneihin.

Lue lisää

2015-09-01 12:55:50

Suomen digitalisaation tila / Digibarometri 2015

Digitalisaatio muokkaa rivakalla nopeudella koko yhteiskuntaa.

Lue lisää

2015-08-25 14:03:41

Perustieto tuottaa hyötyä tulkitsemalla, ei pakottamalla

Uuden sukupolven ratkaisu perustiedon eli master datan hallintaan pohjautuu tiedon tulkintaan, jossa hyväksytään, että samalle tiedolle on olemassa eri tarpeita.

Lue lisää

2015-06-17 15:50:00

Digitaalisesti sinun 2015

Lue lisää

2015-06-16 12:54:00

Miten tiedonhallinnalla tuotetaan kilpailukykyä?

Uusi kilpailukyky syntyy automatisoimalla toimintatapoja ja kokonaisia prosesseja parhaiden käytäntöjen kautta.

Lue lisää

2015-05-06 13:40:44

MDM Lemminkäisen ERP-hankkeen kulmakivenä

Keskitetty MDM tuottaa oikeaa, harmonista ja laadukasta tietoa sekä tuo tiukempaa otetta toiminnanohjaukseen.

Lue lisää

2015-09-29 15:00:30

Itsepalvelusiivousta verkossa – kohti digiaikaa

Miten liittyvät yhteen lattiamateriaalit, siivousvälineet, uudet liiketoimintamallit ja data.

Lue lisää

2015-09-18 08:30:38

Digivallankumous nopeasti ja joustavasti

Viisi ohjetta, jotka auttavat tarttumaan digitaalisten palveluiden rakentamiseen – nyt.

Lue lisää

2015-08-23 14:23:37

Suomi24 datapalveluksi

Suomen suurin verkkoyhteisö on arvokas big datan lähde

Lue lisää