Vantaan Energia tähtää tiedonhallinnalla energiamarkkinoiden kärkeen

VE-juhaniemiTässä tarkastelussa pureudutaan perustiedon hallinnan tuomiin etuihin energiateollisuudessa, ja kuinka Vantaan Energia rakentaa kilpailuetua itselleen perustiedosta, jolla se pystyy vahvistamaan markkina-asemaansa Suomessa sekä myöhemmin myös muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa. Johto on vahvasti uuden ajattelu- ja toimintamallin takana ja ymmärtää, kuinka suuri potentiaali tietopääomalla on yrityksen strategisena, eikä pelkästään operatiivisena, voimavarana.

Sähköautoja ja politiikkaa

Energiateollisuus on suurten muutosten keskellä. Etenkin energian käyttökohteet muuttuvat, kun sähköautoista tulee arkipäivää. Pohjoismaiset sähkömarkkinat avautuvat kilpailulle 2015 ja tarjoavat uusia asiakkaita niille, jotka pystyvät käyttämään tilaisuuden ja paikkatietojärjestelmät hyväkseen. Lisäksi sähkömittareiden etäluenta tulee pakolliseksi vuonna 2014, mikä tietohallinnon näkökulmasta räjäyttää datan määrän. Kun älykkäät sähköverkot (Smart Grid) yleistyvät, kotitalouksille tulee mahdollisuus vaikka myydä aurinkopaneeleista tai tuulimyllyistä ylijäävää energiaa. Näillä kaikilla on iso vaikutus koko tietohallintoon energiateollisuudessa. Poliittiset päätökset muokkaavat toimikenttää ja projekteihin sitoudutaan pitkäksi aikaa. Kun perinteisellä toimialalla tuotetarjonnalla on vaikea erottautua kilpailijoista, kilpailuetua pitää hakea muualta.

”Energia-alalla master dataan panostamalla pääsee äärettömän pitkälle, kun ymmärtää tiedonhallinnan ja jakelun mahdollisuudet”, toteaa Juha Niemi, tietohallintopäällikkö, Vantaan Energia.

Ajattelun kirkastuminen

Perustieto/Integraatio -analyysi ¹ tehtiin tukemaan ymmärrystä omien tietokantojen datasta. ”Vantaan Energialla oli hyvä ennakkokäsitys tilanteesta, mutta perustiedon nykytilasta kaivattiin analyysiä ongelmien löytämiseksi ja suositusten laatimiseksi”, kertoo Juha Niemi nykytilanteesta.

Projektin edettyä tietohallinnossa huomattiin, että perustiedon hallinnalla on saavutettavissa liiketoimintahyötyä monessa liiketoimintayksikössä, ja analyysi muuttui strategiseksi. Johdon tukemana perustiedon hallinta on alettu nähdä organisaatiossa hyvänä asiana, eikä vain operatiivisena pakkona. Perustiedon käsittely nousee jatkossa johtoryhmään, josta löytyy vastuuhenkilö kullekin perustiedon osa-alueelle.

”Ineon lähestymistapa on täysin uudenlainen. Emme olisi ikinä saaneet tehtyä perustiedon arviointia, jollei sitä olisi tehty näin. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Tämä harjoitus oli tietohallintopäällikölle kirkastus”, toteaa Juha Niemi, tietohallintopäällikkö, Vantaan Energia.

Kymmeniä järjestelmiä hallittiin ennen järjestelmien näkökulmasta, eikä keskitetysti ja koordinoidusti. Analyysin seurauksena ymmärrettiin, että järjestelmäkeskeisessä lähestymisessä oli puutteita.

Virtuaalitiimillä perustiedon alkulähteille

Tulevaisuudessa tietohallinto nousee ohjaamaan järjestelmien valintaa ja hallinnointia virtuaalitiimin kautta. Tiimiin nimetään perustiedosta vastaava henkilö. Kun data- ja hallintamalli ovat kunnossa, siirrytään portaittain useista järjestelmistä kohti keskitettyä perustietokantaa.

Analyysi kirkasti tietohallinnon ajattelutapaa myös tiedon hankinnasta. Uuden virtuaalitiimin tärkeimpiä tehtäviä on sisäistää Managed by the Source -ajattelu, jonka mukaisesti tieto on ostettavissa ulkopuolelta. Opitaan keskustelemaan datan tarjoajien kanssa ja ymmärretään, mitä tietoa voi ja kannattaa ostaa keneltäkin.

Vantaan Energia panostaa voimakkaasti asiakkaille suunnattuihin Internet-palveluihin, jotka edellyttävät perustiedon korkeaa laatua ja hallintaa. Toimivalla verkkopalvelulla ja kytkemällä paikkatieto onnistuneesti kampanjoihin voidaan lähestyä ja voittaa uusia asiakkuuksia avautuvilla pohjoismaisilla markkinoilla.

Perustiedon analyysistä ilmeni, kuinka haasteellista on käyttöomaisuuden elinkaaren hallinta energia-alalla. Nykyisin käyttöomaisuuden, kuten sähkökaappien sijainnista on paljon hiljaista tietoa, joka olisi siirrettävissä tietojärjestelmiin. Analyysillä oli vaikutusta myös tulevaan CRM hankkeeseen, jossa tutkitaan, miten myynnille saataisiin paremmin palveleva tietojärjestelmä.

¹ Analyysi kattoi 12 tietokantaa, n. 7000 taulua ja n. 430 000 000 riviä tietoa.