Olli_NylanderSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira hallinnoi suuria tietomassoja ja käyttää vuosittain paljon resursseja it-infrastruktuurinsa ylläpitoon ja kehitystyöhön. Raportointi on tärkeä osa Valviran työtä: se tarvitsee mittareita, joilla valvoa eri toimijoiden taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Myös oman organisaation johtamista tukevat mittarit ovat tärkeitä. Valvira haluaa parantaa raportointiaan ja lähti sen myötä uudistamaan Business Intelligence -ratkaisuaan ja tiedonhallintaansa.

Valviralla on monimutkainen toimintaympäristö: se tekee tiivistä yhteistyötä aluehallintovirastojen, Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja verohallinnon kanssa. Valvira saa muilta toimijoilta erilaisissa muodoissa tietoa, jota se hyödyntää lupa- ja valvontatehtävässään. Omasta ja yhteistyökumppanien datasta tuotetaan myös tilastoraportteja, jotka tukevat Valviran perustehtävää. Raportteja lähetetään myös eteenpäin muille viranomaisille ja kansalaisille.

– Konkreettinen esimerkki ulkoisista järjestelmistä on sairaaloiden potilastietojärjestelmät, joista Valvira saa tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kautta. Ensisijaisesti potilastietojärjestelmiä hyödyntävät tietenkin sairaalat itse, mutta ideana on, että Valvira saisi oheistuotteena järjestelmästä personoimatonta numerotietoa valvontatyöhönsä, Valviran tietojohtaja Olli Nylander selvittää.

Tämä luo suuren tietohallinnan haasteen Valviralle. Sekä talon sisäiset että ulkopuoliset järjestelmät on luotu omista lähtökohdistaan eri aikoina, eivätkä ne aina toimi ongelmattomasti yhdessä. Valvira ei välttämättä pysty saamaan sitä tietoa, mitä se kaipaa, tai tieto ei ole yhteensopivaa.

Tavoitteena monipuolisempi ja kohdennetumpi raportointi

Valviran ensivaiheen tarkoituksena on luoda johtamista tukeva raportointiratkaisu, jossa yhdistetään Valviran omista ja tietyistä ulkoisista tietolähteistä dataa. Loppukäyttäjälle rakentuu raporttinäkymä erilaisiin tarkoituksiin. Tietovarannoista rakennetaan mittareita omaa johtamista ja laajempia tilannetiedon tarpeita varten.

– Tavoitteena on ratkaisu, jossa raportointi olisi entistä monipuolisempaa ja kohdennetumpaa. Se toimisi räätälöidysti erilaisille kohderyhmille – muun muassa meille itsellemme, aluehallintovirastoille ja kansalaisille.

BI-ratkaisun tuottama raportointi toimii tehokkaasti silloin, kun BI:n alta löytyy vakaa tiedonhallinnan perusta. Se on tärkeää etenkin Valviran kaltaiselle toimijan, joka tarvitsee valvontansa tueksi ajan tasalla olevaa ja virheetöntä tietoa. Automaatioon perustuva BI tarvitsee raaka-aineekseen laadukasta ja yhteismitallista raakadataa, jotta se toimii hyvin.

– Valviralta odotetaan laadukasta raportointia, ja meidän täytyy turvata, että pystymme todella tuottamaan validia ja luotettavaa tietoa. Käytän sanontaa, että tietohallinto pitää rakentaa kalliolle eikä suolle, eli master datan ja järjestelmistä tulevien tietojen hallinnan on tärkeää olla kunnossa ennen kaikkea muuta. Muuten syntyy arvaamattomasti virhetietoa eikä raportteihin voi luottaa.

– BI:t ovat siinä mielessä armottomia välineitä, että jos tiedonhallinta ei ole hyvin rakennettu eivätkä oikeat tiedot kohtaa toisiaan, lopputuotteena syntyy virheellistä raportointia.

Raportointiratkaisuna QlikView

Valviran uudeksi BI-ratkaisuvälineeksi valittiin QlikView, joka pystyy käsittelemään suuria tietomassoja ja luomaan niistä havainnollisia mittareita erilaisiin tarpeisiin. Nylanderin mukaan se sopii Valviralle erityisesti kustannustehokkuutensa, hyvien raportointiominaisuuksiensa ja helppoutensa vuoksi.

– Vaatimuksenamme oli BI-väline, joka täyttää tiettyjä ominaisuuksia: sitä on helppo hallita itse, se on riippumaton toiValviramittajasta ja sitä on helppo laajentaa sekä käyttäjämäärien että analytiikan osalta. QlikView’llä oli myös suhteellisen helppo alkaa tuottaa raportointia suoraan vanhan BI-ratkaisun jatkeena.

– Tavoitteena on ensin purkaa omien järjestelmien siilomaisuus ja myöhemmin hyödyntää ulkopuolisten järjestelmien tietomassat vielä paremmin. tiet on suljettu ja kaikki perustiedot on otettava MDM:n kautta, Nylander kertoo.