Perustiedon hallinta, Master Data Management (MDM)

Perustiedon hallinta, Master Data Management (MDM)Ineon 3MDM® on integroitu perustiedon hallintaratkaisu, joka palvelee erilaisia käyttötarkoituksia. Asiakkaidemme MDM-hankkeiden ajureina on erilaisia liiketoiminnan kehityshankkeita kuten digitaaliset palveluhankkeet, asiakaspalveluprosessien nopeuttaminen, konsernijohdon johtamisjärjestelmien kehittäminen, tiedon laadun parantaminen ja asiakas- ja tuotetiedon hallintahankkeet. Ratkaisulla on toteutettu useita laajoja konsernitason MDM-ympäristöjä.

Ineon 3MDM® on erittäin skaalautuva ja metadatalla konfiguroitava ’multidomain’ MDM-ratkaisu, joka perustuu Microsoftin SQL Server ja Azure App Services teknologioihin.

Todistettu konsepti ja teknologia vievät vaativat MDM-hankkeet maaliin

Perustiedon hallinta on kaiken kehittämisen keskeinen osa-alue, jossa yhdistyvät teknologia, arkkitehtuuri ja ihmiset. Onnistunut hanke syntyy kun nämä lähtökohdat huomioidaan kokonaisuutena, ja niille löytyy toimiva tuki valituista työkaluista ja kehittämismalleista. 3MDM® tarjoaa koetellun alustan, jolla onnistuminen rakennetaan.

  • Ylivertainen käytettävyys, moderni ja prosessiin reagoiva käyttöliittymä auttaa käyttäjiä ohjaamalla tuottamaan hyvälaatuista perustietoa
  • 3MDM®:n kehittynyt arkkitehtuurimalli mahdollistaa kehittämisen ja käyttöönoton nykyjärjestelmien ehdoilla
  • Holistinen 3MDM® konsepti on osoittautunut toimivaksi konsernitason MDM-toteutusten lähtökohdaksi, ja se vastaa hyvin Gartnerin 2016 julkaisemia uusia MDM-järjestelmien arviointikriteerejä
  • Työkalun laajat ominaisuudet ja konfiguroinnin joustavuus mahdollistavat käyttäjälähtöisen ketterän kehittämisen, jossa vaiheittain toteutetaan tavoiteltu MDM-ympäristö 3MDM ®- arkkitehtuurimallin puitteissa.
  • 3MDM® tekee SQL Server Master Data Services’stä (MDS) enterprise-tason ratkaisun skaalautumalla todistetusti jo olemassa olevista MDS-toteutuksista niin laajuuden, toiminnallisuuden kuin suorituskyvyn osalta.