Ineo yrityksenä

Olemme jo pian 20 vuoden ajan olleet asiakkaidemme kumppanina suurissa tiedonhallinnan kehitys-ja murroskohdissa.

Saamme kiitosta siitä, että ymmärrämme syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti tiedonhallinnan lainalaisuudet ja niiden vaikutukset liiketoimintaan ja johtamiseen. Digitalisaatio, lisääntyvä regulaatio ja jatkuva tehostamisen tarve korostavat yhä enemmän luotettavan ja kehitystä tukevan tiedonhallinnan merkitystä organisaatioiden kilpailutekijänä ja voimavarana.

Tiedonhallinnan ilmiöt ovat meille intohimo ja ratkomme niitä metatietolähtöisesti automaatiolla

Asiakkaidemme vaativat järjestelmäympäristöt ja lisääntyvä tiedon määrä ovat haastaneet meidät tehostamaan omaa työtämme automaation avulla. Kehitämme kaupallisiin alustoihin ja sovelluksiin perustuvia metatietopohjaisia ratkaisuja ja palveluja, jotka asiakkaamme ja kumppanimme tunnustavat poikkeuksellisen kattaviksi ja skaalautuviksi. Niiden vaikuttavuutta ja joustavuutta lisää se, että ne sopeutuvat asiakkaamme olemassa olevaan järjestelmäarkkitehtuuriin.

Osaamisemme välittyy asiakkaillemme menetelminä, ratkaisuina ja asiantuntijapalveluina. Erityisosaamistamme ovat laajamittaiset tietomigraatiot, perustiedonhallinta (MDM) sekä GDPR:n mukainen tiedonhallinta.

Tulevaisuuden tietopääoma mitataan myös luottamuksessa

Arvolupauksemme on jo vuosia ollut ’Kasvatamme tietopääomaa’. Näiden vuosien aikana tieto on yleisestikin tullut tunnustetuksi omaisuuseränä ja tiedon ympärille on syntynyt uutta liiketoimintaa.

Työnteon roolijako muuttuu. Työtehtäviin liittyy kasvavassa määrin ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi GDPR-ajassa luottamus ja vaatimustenmukaisuus ovat liiketoiminnan reunaehtoja.

Asiakkaidemme rakentaessa uusia toimintamalleja ja sopeutuessa digitalisaatioon, haluamme valjastaa tiedonhallinnan osaamisemme kilpailuedun ja vaatimustenmukaisuuden tavoitteluun.