Tiedosta tulevaisuuden ydinbisnes Onniselle

ineo-onninen-rantakariTeknistä tukkukauppaa harjoittava Onninen tavoittelee parempaa asiakaspalvelua ja tehokkaampia prosesseja panostamalla perustiedon laatuun. Toiminta globaaleilla markkinoilla yhdeksässä maassa tarkoittaa nykyisellään yhdeksää tapaa tulkita ja ylläpitää tietoa. Tähtäimessä on saavuttaa kyvykkyys perustiedon harmonisointiin ja ylläpitoon globaalisti.

Yleinen herääminen perustiedon tärkeydelle

Teknisen tukkurin tuotevalikoimista löytyy satoja tuhansia tuotteita ja palveluita. Tukkuri palvelee asiakkaitaan yhä enemmän tiedolla tänä päivänä. Asiakkaat vaativat parempia ja ajantasaisempia tuotetietoja, jotka ovat integroitavissa heidän omiin järjestelmiin. Asiakkaat haluavat, että toimittajat ottavat laajempaa vastuuta ja tarjoavat logistisia konsepteja, kuten full service -materiaalihuoltosopimuksia. Ajantasaisilla tiedoilla minimoidaan asiakkaan varastointitarve ja vapautetaan sidottua pääomaa. Toimialalla pärjää se, joka pystyy tarjoamaan jakeluketjun kaikille osapuolille toimivan teknisen ratkaisun tiedon hallintaan.

Jakeluketjun jokaisessa lenkissä on käynnissä ERP-projekteja. Tiedon laatu on aiheuttanut haasteita projekteissa ja laajemmin liiketoiminnassa. ERP-projektit ovatkin toimineet alalla herätteenä perustiedon tärkeydelle ja tiedon laadulle, näin myös Onnisella. Asiakkaat tekevät harmonisointiprojekteja ja odottavat, että myös toimittajat tekevät näin. Lisäksi kilpailijat seuraavat tarkkaan toistensa liikkeitä ja tiedostavat, että master dataan (perustietoon) on panostettava, jos haluaa pysyä samalla viivalla kuin muut.

Tiedolla lisäarvoa asiakkaille jakeluketjun keskeltä

Sähköinen kaupankäynti kasvaa voimakkaasti myös tukkuriliiketoiminnassa. Alan yritykset panostavat webbikauppaan ja automaation aste nousee myynti- ja ostotapahtumissa. Ostopäätöksen hetkellä tiedonsaanti on ratkaiseva. Jos asiakas saa tuotekoodista vain hajanaista tietoa ja liian vähän, hän voi kääntyä ostamaan muualta. Jos taas ostaja saa heti tarvitsemansa informaation, vaikkapa tekniset tiedot, kuvan ja referenssit, ostopäätös helpottuu ja myyntisykli lyhenee. Onninen panostaa tiedon laadulla erilaisiin sähköisen kaupankäynnin välineisiin.

Tukkurin pitää tuottaa ketjussa lisäarvoa asiakkaille. Tukkurin vahvuuksia ovat laaja tuotevalikoima eri valmistajilta, logistinen osaaminen sekä nopeus. Perustiedon hallinnalla voidaan kehittää näitä vahvuuksia entisestään.

”Me myymme tiedon avulla, ja joissakin tapauksissa jopa myymme tietoa. Jos teemme sen paremmin kuin kilpailijat, voimme laajentaa tuotetarjontaa asiakkaittemme suuntaan.” kertoo Arto Rantakari Onniselta.

Tiedon hankinnassa ja ylläpidossa hyödynnetään ylläpito lähteellä -ajattelua. Toimittajille tarjotaan rajapinta, jotta he voivat lähettää dataa suoraan järjestelmään ja varmistaa sen oikeellisuuden. Näin tietoa ylläpidetään siellä, missä se syntyy. Mitä enemmän tietoa saadaan suoraan toimittajilta, sitä parempi. Kaikki jakeluketjun osapuolet ottavat hyödyt irti.

”Perinteinen työnjako (asiakas-toimittaja) hämärtyy. Pitää hallita tieto rajapinnan yli. Onnisen ydinbisnes on tiedon hallinnassa ja logistiikassa”, sanoo Arto Rantakari.

Läpinäkyvällä tiedolla oikeita raportteja johdolle

Perustiedon laadulla nähdään sisäisesti suurimmat vaikutusmahdollisuudet raportoinnissa. Tehostamalla raportointiprosessia ja varmistamalla raporttien tietosisällön oikeellisuus, pystytään yrityksessä lyhentämään reagointiaikaa liiketoiminnan ohjauksessa. Jos tieto elää ehyenä läpi organisaation, raportointi vain kerää tarvittavat tiedot – konsolidoi dataa.

Arto Rantakari kiteyttää: ”Kun halutaan mitata yrityksen suorituskykyä eri osa-alueilla (logistiikka, hinnoittelu, varastonhallinta jne.), ulkoisen ja sisäisen laskennan talousraportit eivät aina ole riittäviä vaan tarvitaan myös muita näkökulmia. Myös näiden raporttien perustietojen tulee olla hallinnan piirissä.”

Ennakoivan perustiedon hallinnan kautta tieto saadaan elämään ja voidaan saavuttaa globaali läpinäkyvyys*.

Ajantasaisella ja globaalisti harmonisella perustiedolla pystytään mittaamaan toiminnan tehokkuutta ja rakentamaan seurantajärjestelmiä, vaikkapa hankinnan ja myynnin hinnoittelulle. Tiedolle halutaan määrittää selkeä omistajuus ja vastuu. Tietohallinto tarjoaa ratkaisut, joilla omistaja voi hallita tietoa. Tuotepäälliköille halutaan jatkossa antaa välineet, joilla he voivat pyörittää omien tuotteidensa bisnestä tiedon ympärillä.