2015-06-17 15:50:00

Digitaalisesti sinun 2015

Lue lisää

2015-06-16 12:54:00

Miten tiedonhallinnalla tuotetaan kilpailukykyä?

Uusi kilpailukyky syntyy automatisoimalla toimintatapoja ja kokonaisia prosesseja parhaiden käytäntöjen kautta.

Lue lisää

2015-06-16 10:17:21

Miksi yritysjohdon pitäisi olla kiinnostunut tiedonhallinnasta?

ICT on parhaimmillaan toiminto, johon yrityksen kilpailukyky rakentuu. Tiedonhallinnan taustalla on toimiva master data

Lue lisää

2015-05-06 13:40:44

MDM Lemminkäisen ERP-hankkeen kulmakivenä

Keskitetty MDM tuottaa oikeaa, harmonista ja laadukasta tietoa sekä tuo tiukempaa otetta toiminnanohjaukseen.

Lue lisää

2015-05-06 10:55:03

Miksi MDM on avain liiketoimintaprosessien automatisointiin?

Lue lisää

2015-05-05 13:39:27

Valviralle lisää tehoa valvontaan uudella BI-ratkaisulla

Omasta ja kumppaneiden tiedosta voidaan koostaa luotettavia tilastoraportteja vain, kun raaka-aine eli data on laadukasta ja yhteismitallista.

Lue lisää

2014-10-01 00:00:36

Ineon MDM-seminaari esillä Tietoviikossa

Lue lisää

2014-09-29 14:27:36

Masterdatan hallinta osaksi tietohallintomallia

Parhaisiin käytäntöihin perustuvaa tietohallintojen johtamisen mallia kehitetään ja uudistetaan ICT Standard Forumin johdolla.

Lue lisää

2014-09-24 13:41:10

Myyntilupaukset lunastanut raportointiratkaisu

Lue lisää

2013-09-25 10:13:11

Suomen suurin ammattikorkeakoulu panostaa tiedon laatuun

Lue lisää

2013-09-25 10:03:48

Vantaan Energia tähtää tiedonhallinnalla energiamarkkinoiden kärkeen

Lue lisää

2013-09-25 09:58:10

Tiedosta tulevaisuuden ydinbisnes Onniselle

Lue lisää

2012-01-01 14:22:43

Tietoviikko: Master data kiinnostaa johtoa, kun huono on jo housuissa

Lue lisää