Masterdatan hallinta osaksi tietohallintomallia

Parhaisiin käytäntöihin perustuvaa tietohallintojen johtamisen mallia kehitetään ja uudistetaan ICT Standard Forumin johdolla. Tietohallintomallin parhaat käytännöt ja työkalut ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. ICT Standard Forumin kansainvälisillä ja suomenkielisillä sivustoilla (www.ictstandard.org ja www.tietohallintomalli.fi) onkin jo yli 2000 jäsentä.

Vuonna 2009 julkistetusta Tietohallintomallista kehitetään parhaillaan uutta versiota joka valmistuu vuoden 2012 lopulla. ICT Standard Forumin lisäksi mallia kehittävät Advisory Board yhteisö sekä yhteistyökumppanit. Advisory Boardiin kuuluu lähes kolmekymmentä tietohallintojohtajaa suurista suomalaisista organisaatioista ja kehittämisen tukena on myös heidän nimeämiä asiantuntijoita. Yhteistyötyökumppaneita on kuusi ja INEO on yksi heistä.

Tietohallintomallin kehittämisen ensimmäinen vaihe aloitettiin jo viime vuoden lopulla, jolloin keskityttiin masterdatan hallinnan alueeseen.

Ensimmäisen vaiheen lopputuloksista nouseen selkeästi esiin kaksi ilmiötä.”, toteaa Timo Seppänen, pitkän linjan Masterdata -asiantuntija Ineosta. ”Ensinnäkin, Masterdatan  – tai paremminkin yrityksen perustiedon –  ymmärretään kattavan paljon muutakin kuin vain nimikkeet, asiakkaat ja toimittajat. Viimeinkin ollaan pääsemässä temaattisista, yksittäisistä Masterdata –ratkaisuista kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin. Masterdataa ei voi lokeroida kuuluvaksi vain tiettyihin tiedonhallinnan osa-alueisiin vaan se tulee nähdä kiinteänä osana kaikkea tiedonhallintaa. Toiseksi, Masterdatan kehittämiselle löydetään konkreettisia perusteita sekä kustannussäästöistä, että uusien liiketoimintamallien mahdollistajana. Matalimmat hedelmät löytyvät kustannussäästöjen puolelta – esimerkiksi päällekkäiset resurssipanokset Masterdatan ylläpidossa – mutta suurin potentiaali tulee riittävän hallinta-asteen mahdollistamissa liiketoimintamuutoksissa.”

Vuoden vaihteessa kehitysohjelman jäsenet osallistuivat myös Tietohallintomalliin lisättävän ekosysteemin hallinnan kehitykseen. Kehitysohjelmassa hyödynnetään Sofigaten kehittämän ”ICT Roundtable for Management” -sosiaaliseen mediaan pohjautuvaa fasilitointimenetelmää.  ICT Roundtablen avulla keskustelut voidaan käydä ajasta ja paikasta riippumatta.

Ekosysteemin ja masterdatan hallinnan kehitystyötä jatketaan helmi/maaliskuun vaihteessa. Kehitysohjelmassa käsitellään myös vuoden 2012 aikana uusina alueina prosessien ja liiketoiminnan kehittämisen tehtäväkokonaisuudet.

Tervetuloa mukaan kehittämään Tietohallintomallia!