Kuvat: Harri Väyrynen

valio_logo

15 vuoden ajan jatkokehitetty räätälöity MDM-ratkaisu vaihtui mallipohjaiseen, metadataan perustuvaan tulevaisuuteen.


Valio on markkinoiden johtava maidonjalostaja, jonka liikevaihto on 2.000 miljoonaa. Valion palveluksessa on 4600 työntekijää ja yrityksellä on 15 tehdasta Suomessa, 2 Virossa ja 1 Venäjällä.

Valio käyttää 3MDM-pohjaista työnkulkuihin perustuvaa ratkaisua tuote- ja ravintosisällön tiedonhallinnassaan. Ratkaisu tukee elintarvikealan kuluttajatuotteille ominaista poikkitieteellistä tuote- ja ravintosisältötietojen prosessointia.

Suurin kokonaisuus sisältää yli 300 määrettä ja datamalli sisältää noin 30 kokonaisuutta.

3MDM:n avulla voidaan tuottaa mukautuvaa, toimintokohtaista työnkulkua noudattelevaa sekä tuoteryhmätietoista käyttäjäkokemusta. Tietorakenteiden laajuus, prosessiautomaation vaativat tarpeet ja käyttöliittymän muokkaaminen lennossa saatiin ratkaistua 3MDM:ään pohjautuvalla web-sovellusarkkitehtuurilla.

Valio arvioi markkinoiden paketoidut MDM-sovellukset tavoitteenaan löytää joustava, skaalautuva ja suurelle yritykselle sopiva kaupallinen MDM-sovellusalusta. Tällä korvattaisiin kaikki nykyiset MDM-palvelut, joita on tuettu itse kehitetyllä ratkaisulla yli 15 vuoden ajan. Uudelta alustalta odotetaan vähintään yhtä pitkää elinikää. Nykyisten palveluiden tuottamisen lisäksi uutta alustaa tultaisiin käyttämään eri toiminnot kattavan tiedonhallintakonseptin tuottamiseen.

Valio on todennut lomakkeiden ja työnkulun konfiguroitavuuden olevan kriittinen toiminnallisuus vaaditun käyttäjäkokemuksen ja tiedon hallintamallin toteuttamisessa. Erityisen hyödyllisinä hajautetussa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa ovat korkean tason automatisoitu tuki tiedon esitysmuodon muunnoksille ja tiedonjakelurajapintojen ohjelmallinen luonti. Valio aikookin ottaa 3MDM-tähtimallin käyttöön sisäisille ja ulkoisille integraatiorajapinnoille seuraavan kahden vuoden aikana. Kohdejärjestelminä ovat mm. SAP, GS1/GDSN, kaikki internet- ja verkkokauppapalvelut.

Takaisin Ineon kotisivulle