Kuvat: Harri Väyrynen

LT_logo

Yksityisasiakkaiden palvelukokemuksen uudistaminen tilausprosessin tiedonhallintaa kehittämällä.


L&T on johtava palveluyritys, joka keskittyy kierrättämiseen sekä kiinteistöpalveluihin Suomessa. L&T:n nettomyynti on 0.7 mrd EUR ja yhtiön palveluksessa on noin 8000 työntekijää.

Puhelimitse tapahtuva asiakaspalvelu on L&T:lle yksi tärkeimmistä asiakaskohtaamistilanteista. Asiakkaiden parissa toimivan henkilöstön tyypilliset haasteet liittyivät sopimusten päättämiseen ja tilausten käsittelyyn, koska molemmat vaativat useita manuaalisia työvaiheita ja olivat alttiita virheille.

3MDM:n ja parhaiden käytäntöjen avulla luotiin sisäinen älykäs portaali tilausten syöttämiseen ja integroitu MDM-hubi. Nyt järjestelmä edellyttää vain 20 määreen syöttämisen tilauksiin, kun aiemmin vaadittiin 400 määrettä.

L&T:llä tilausten läpimenoajat ovat nopeutuneet 75 %:lla. Myös tilausjärjestelmän kautta kulkevan datan laatu on parantunut selkeästi. Lisäksi projektin yhteydessä havaittiin yllättävä arkkitehtooninen yksityiskohta: kun kaikkea integraation logiikkaa alettiin hallinnoida 3MDM metadatan avulla, erillinen integraatioalusta ei ollut enää välttämätön ja jatkossa standardoidut SSIS-ratkaisut ovat täysin riittäviä.

Takaisin Ineon kotisivulle