Kuvat: Harri Väyrynen

hkscan_logo

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa, ruokapalvelut sekä teollisuus ja vientimarkkinat. Kotimarkkinat kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Balttian. HKScanin nettomyynti oli 2.1 mrd euroa ja yhtiö työllistää 7700 työntekijää. HK Scanin tuotteita viedään lähes 50 maahan ja se on listattu Helsingin pörssissä.


HKScanin konsernin johtoryhmä tarvitsi syvempää ja koko konsernin kattavaa tietoa liiketoiminnastaan. Ineon avulla rakennettiin ERPin päällä toimiva MDM-lähtöinen BI-ratkaisu, joka yhtenäistää informaatiota ja takaa konsernitasoisten tietojen eheyden.

Konsolidoitu analyysi myynnistä, kuluista sekä käyttöpääomasta oli projektin ensimmäisiä prioriteetteja. 3MDMn myötä integraatioissa pystyttiin hyödyntämään aiemmin yhteensopimatonta ERP-dataa. 3MDM on osoittautunut erittäin kyvykkääksi datan hallintaratkaisuksi, sillä heterogeenisestä ja kansainvälisestä ERP-ympäristöstä huolimatta ei ole enää tarvetta manuaalisen päivitykseen tai datan muokkaamiseen taulukoissa.

Takaisin Ineon kotisivulle