EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa pian kaikkia suomalaisia yrityksiä ja muita organisaatioita

17.8.2016

Lue asianajaja Pekka Kiviniemen haastattelu

Lue lisää

19.05.2016

Tutkijat kehottavat tulkitsevaan tiedonhallinnan ajattelutapaan

Tietohallinto tarvitsee uusia työkaluja, joilla pystytään hallitsemaan hajaantuvia tietovarantoja. ...lue lisää

19.01.2016

L&T rakentaa digitaalista kyvykkyyttä tietohallinnon johdolla

L&T haluaa olla oman alansa eturintamassa kehittämässä palveluita, jotka tuovat aitoa lisäarvoa asiakkaille. On ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen tietohallinto on valmis kohtaamaan murroksen. ...lue lisää

17.12.2015

MDM monimutkaisen järjestelmäkartan peruskalliona

Monialayritys Lassila & Tikanojan perustiedon hallintaprojektissa tavoiteltiin ja saavutettiin suoria kustannussäästöjä sekä kaupan päälle tiedon laatu parani. ...lue lisää

13.11.2015

Microsoftin ja kumppaneiden tiivis yhteiselo hyödyttää asiakasta

Microsoftin yrityskumppaneiden pitää tuoda visionäärisesti esiin digitalisaation mahdollisuuksia. Tässä tarvitaan sanansaattajia. ...lue lisää

29.09.2015

Knowitin pohjoismainen digiyksikkö yhdistää teknologian ja markkinoinnin osaamisen

Knowitin digiliiketoiminta työllistää monenlaisia osaajia ja kattavan kokonaispalvelun tarjoamisessa luotetaan myös kumppaneihin. ...lue lisää

29.09.2015

Itsepalvelusiivousta verkossa – kohti digiaikaa

Miten liittyvät yhteen lattiamateriaalit, siivousvälineet, uudet liiketoimintamallit ja data. ...lue lisää