Ymmärrys MDM:stä kasvaa

2.5.2017

Lue lisää

Ymmärrys MDM:stä kasvaa">

20.12.2016

One Company -ohjelma osana yrityksen kasvustrategiaa

Lue Pekka Kuokan ajatuksista tiedolla johtamisesta erityisesti kansainvälisten yritysostojen yhteydessä. ...lue lisää

04.09.2016

MDM kausivaihteluiden ja liiketoiminnan muutosten keskellä

Kehitysprojektista alkunsa saanut Lemminkäisen perustietojen keskitetty MDM-ratkaisu on vakiinnuttanut kolmessa vuodessa paikkansa päivittäisenä työkaluna. ...lue lisää

17.08.2016

EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa pian kaikkia suomalaisia yrityksiä ja muita organisaatioita

Tietojärjestelmässä oleva henkilötieto ”saastuttaa” hyvin usein ja helposti koko tietojärjestelmän tiedot. ...lue lisää

19.05.2016

Tutkijat kehottavat tulkitsevaan tiedonhallinnan ajattelutapaan

Tietohallinto tarvitsee uusia työkaluja, joilla pystytään hallitsemaan hajaantuvia tietovarantoja. ...lue lisää

19.01.2016

L&T rakentaa digitaalista kyvykkyyttä tietohallinnon johdolla

L&T haluaa olla oman alansa eturintamassa kehittämässä palveluita, jotka tuovat aitoa lisäarvoa asiakkaille. On ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen tietohallinto on valmis kohtaamaan murroksen. ...lue lisää

17.12.2015

MDM monimutkaisen järjestelmäkartan peruskalliona

Monialayritys Lassila & Tikanojan perustiedon hallintaprojektissa tavoiteltiin ja saavutettiin suoria kustannussäästöjä sekä kaupan päälle tiedon laatu parani. ...lue lisää